Δόθηκε στην δημόσια διαβούλευση το σχέδιο δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, με επενδύσεις συνολικού ύψους 2,5 δις ευρώ. 

Πρόκειται για επενδύσεις που θα προωθηθούν μέσα από την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Για την Δυτική Μακεδονία οι επενδύσεις είναι ύψους 1,885 δις ευρώ και περιλαμβάνουν:

Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων 2GW από τη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ.

Δημιουργία μονάδας παραγωγής πράσινου υδρογόνου από την εταιρεία Solaris.

Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από την εταιρεία Eunice.

Πεδίο ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας με ΣΔΙΤ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

(Το συνολικό ύψος των παραπάνω επενδύσεων φτάνει το 1,5 δις. ευρώ)

Δημιουργία βιομηχανικού πάρκου με έμφαση στην κατασκευή προϊόντων ηλεκτροκίνησης (μπαταρίες λιθίου κλπ) από πανεθνικό όμιλο.

Δημιουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων.

Κέντρο επεξεργασίας βιομάζας.

(Το συνολικό ύψος των παραπάνω επενδύσεων φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ).

Έξυπνες αγροτικές μονάδες παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας (υδροπονία) από διεθνή εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Οικοσύστημα οινικού τουρισμού στα πρότυπα της βόρειας Ιταλίας, για το οποίο έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ηγετική εταιρεία στην οινοποιία, ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Υπερσύγχρονη κλινική φυσικής αποκατάστασης με ΣΔΙΤ με δημόσιο φορέα ύψους 60 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα οι επενδύσεις για τη Μεγαλόπολη ύψους 450 εκατ. ευρώ είναι:

Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων από τη ΔΕΗ ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Δημιουργία πρότυπης βιομηχανίας φαρμάκων από μεγάλη φαρμακοβιομηχανία ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Δημιουργία μονάδας ευφυούς κτηνοτροφίας και ζωοτροφών και έξυπνων αγροτικών μονάδων παραγωγής ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Δημιουργία πρωτότυπου θεματικού πάρκου περιπέτειας, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης για το οποίο ενδιαφέρεται διεθνής εταιρεία ψυχαγωγίας ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Άλλες δημόσιες επενδύσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται τέλος ότι οι μεγάλες επενδύσεις εκτιμάται ότι μπορούν να δημιουργήσουν περίπου 8 χιλιάδες θέσεις εργασίας μέχρι το 2028, που θα απορροφήσουν το έκτακτο προσωπικό και το προσωπικό των εργοληπτών της ΔΕΗ καθώς και βραχυχρόνια ανέργους των επηρεαζόμενων περιοχών. Παράλληλα θέτουν τις βάσεις για την εισροή νέου δυναμικού ειδικά σε εξειδικευμένους επιστήμονες και στελέχη.

Ειδικότερα, η πρόταση που τελεί υπό επεξεργασία προκειμένου να τεθεί προς έγκριση από τα αρμόδια θεσμικά όργανα (εθνικά και ευρωπαϊκά) προβλέπει τα εξής:

– Για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Τρίπολης εκτιμάται πως, όσον αφορά στα κίνητρα που αφορούν στην υλοποίηση νέων επενδύσεων, το συνολικό ύψος της ενίσχυσης χρειάζεται να αυξηθεί σε 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

– Για τις λοιπές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, η πρόταση είναι να προβλεφθεί μέγιστη ενίσχυση της τάξης του 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 50% για μεσαίες και 60% για μικρές.