500.000 ευρώ από Δήμο Καστοριάς και ΔΕΥΑΚ για τη διασφάλιση ποιότητας του πόσιμου νερού

Το “πράσινο φως” για τη δημοπράτηση δύο πολύ σημαντικών δράσεων που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Καστοριάς, δόθηκε με την Προγραμματική Σύμβαση Δήμου και ΔΕΥΑΚ, που υπέγραψαν στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Καστοριάς, Γιάννης Κορεντσίδης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, Πέτρος Τόσκος.

 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την “Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Καστοριάς” και την “Ειδική Υδρογεωλογική Μελέτη” με βάση τις απαιτήσεις των Σχεδίων Διαχείρισης της οδηγίας 2000/60 ΕΚ για τον καθορισμό και οριοθέτηση ζωνών ή και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα και Υδραυλική Μελέτη Ελέγχου τεχνικής και υδραυλικής επάρκειας στις κεφαλές του συστήματος υδροδότησης ΔΕΥΑ Καστοριάς.

 

Σκοπός δύο αυτών δράσεων, προϋπολογισμού που ξεπερνά τις 500.000€ και χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, είναι η προστασία και η ασφάλεια των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που διαχειρίζεται η Επιχείρηση, με στόχο την ελαχιστοποίηση της παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερών από την πηγή.

 

Τόσο ο Δήμαρχος Καστοριάς, όσο και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ τόνισαν ότι τα δύο αυτά δυναμικά “εργαλεία” θα συνεισφέρουν ουσιαστικά σε μία ολοκληρωμένη διαχειριστική προσέγγιση από τα σημεία υδροληψίας μέχρι τη βρύση του καταναλωτή, που θα διασφαλίζει την ποιότητα του πόσιμου νερού προς όφελος των πολιτών.