Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας: Τηλεδιάσκεψη με θέμα ΄΄Ενεργειακή Απόδοση: Δεξιότητες και προγράμματα ΜΜΕ΄΄

Τη Δευτέρα 26 και και Τρίτη 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο της Αντιπεριφέρειας Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος,τηλεδιάσκεψη με θέμα ΄΄Ενεργειακή Απόδοση: Δεξιότητες και προγράμματα ΜΜΕ΄΄

Επρόκειτο για μια εξειδικευμένη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων, λύσεων και καλών πρακτικών ξένων χωρών που άπτονται της τρέχουσας σημαντικής πολιτικής σε Περιφερειακό Επίπεδο, που αφορά την Ενεργειακή Απόδοση για μια Πράσινη Περιφέρεια.

Ειδικοί εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα EνεργειακήςAπόδοσης επιλέχθηκαν από την ομάδα του Interreg Europe και παρέθεσαν διεξοδικά την επιστημονική και επαγγελματική τους γνώση σε 2 τομείς:

1) Δεξιότητες και συμβουλές ενεργειακής απόδοσης

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εταιρείες σε όλα τα επίπεδα (εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, εγκαταστάτες, μηχανικοί, φοιτητές, σύμβουλοι, ελεγκτές κλπ.)
 • Αποδοτικά προγράμματα κατάρτισης εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Παροχή συμβουλών ενεργειακής απόδοσης στους ιδιοκτήτες σπιτιών και εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων τεχνολογίας και χρηματοδότησης.

2) Προγράμματα ενεργειακής απόδοσης / πόρων για ΜΜΕ

 • Εξοικονόμηση ενέργειας (και φυσικών πόρων) σε εταιρείες.
 • Επιτυχημένα παραδείγματα περιοχών σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας/πόρων σε επίπεδο ΜΜΕ.
 • Μέτρα στήριξης μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προώθηση τέτοιων έργων.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές που παρέστησαν στην τηλεδιάσκεψη ήταν οι εξής:

 1. Σάββας Βλάχος, Διευθυντής Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου.
 2. SuadaMustajbegovic, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τομέα Ενεργειακής Απόδοσης και ΑΠΕ στο Ταμείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Απόδοσης της Δημοκρατίας της Κροατίας.
 3. LucianoMuleStagno, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μάλτας – Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Ενέργειας.

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις και δύο άλλων ειδικών που δεν κατάφεραν να παραστούν λόγω κωλύματος:

 1. ChristianeEgger, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Περιφερεαικού Οργανισμού Εξοικονόμησης Ενέργειας Άνω Αυστρίας.
 2. Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου, Συνεργάτης σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ Έργα στην Αναπτυξιακή ΕταιρείαΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης – ANATOΛIKH A.E.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής, της ΑΝΚΟ, του ΕΚΕΤΑ, του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος CluBE και του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Οι προτάσεις που συζητήθηκαν φάνηκε να ενδιαφέρουν τους εμπλεκόμενους φορείς, με την προοπτική να προκύψουν συνεργασίες – συνέργειες στο προσεχές μέλλον και να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής, να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και καλές πρακτικές, που μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της Περιφερειακής μας Οικονομίας.