Σωματείο Εργαζομένων Γούνας: Επέκταση χορήγησης επιδόματος ανεργίας σε μακροχρόνια άνεργους

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στον πολύπαθο Νομό Καστοριάς που μαστίζεται από την πολυετή κρίση της παγκόσμιας οικονομίας και της γουνοποιητικής δραστηριότητας, που αποτελούσε την κύρια μορφή απασχόλησης του εργατικού δυναμικού του νομού και από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας, έχει δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερος κλάδος μακροχρόνιων ανέργων γουνεργατών ( δύο και περισσοτέρων ετών ).

Οι άνθρωποι αυτοί και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν πλέον θέμα επιβίωσης. Η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι συνέπειες της πανδημίας του Covid-19 που οδήγησαν στη λήψη νέων μέτρων στην περιοχή μας, αρκετά πριν από τα μέτρα που λήφθηκαν για όλη τη χώρα, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για  την εύρεση νέας εργασίας.

Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε το έκτακτο επίδομα για μακροχρόνια ανέργους, ειδικά για τον Νομό μας, να δοθεί και σε ανέργους των προηγούμενων ετών και όχι μόνον των τελευταίων 24 μηνών.

Με Τιμή

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ        ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

   6974595038                     6972954958