Δήμος Καστοριάς: Διευκρινίσεις σχετικά με τις πληρωμές ΕΛ.Γ.Α. της 22ας Δεκεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, καταβλήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημιώσεις στις καλλιέργειες του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, ύψους 14.787.235,68

ευρώ σε 9.301 δικαιούχους, σε όλη τη χώρα. Η αποζημίωση αφορά το σύνολο (100%) της οφειλόμενης αποζημίωσης (δεν είναι δηλαδή προκαταβολή). Οι παραγωγοί μπορούν να πληροφορούνται τα πορίσματά τους :

από τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. όταν γίνει η κοινοποίησή τους.
από την ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες).
Θα ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις και για τις υπόλοιπες αναγγελίες το συντομότερο δυνατόν. Από την ημερομηνία κοινοποίησης των πορισμάτων ξεκινά η προθεσμία υποβολής ενστάσεων από τους παραγωγούς (διάστημα 10 ημερών). Ο Δήμος θα επανέρθει με νέα ανακοίνωση όπου θα δοθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων.

Για το νομό Καστοριάς καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για τις αναγγελίες που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Αναγγελίας

Δήμος

Ημερομηνία/Κοινότητα/Αίτιο

7.629.666

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

24/01/2020, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.629.669

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

24/01/2020, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.636.066

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

17/03/2020, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.636.725

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

16/03/2020, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.637.081

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

17/03/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.637.427

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

20/03/2020, ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.638.959

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

03/04/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.639.509

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

08/04/2020, ΤΟΙΧΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.639.663

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

08/04/2020, ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.639.694

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

08/04/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.639.712

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

08/04/2020, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.639.730

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

08/04/2020, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.639.922

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

08/04/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.640.596

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.640.893

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.640.924

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.640.969

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.640.971

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΒΥΣΙΝΕΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.640.994

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

16/04/2020, ΜΗΛΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.120

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.328

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.415

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.416

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.425

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

16/04/2020, ΚΑΣΤΑΝΟΦΥΤΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.431

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΧΑΛΑΡΩΝ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.433

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.434

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.779

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΛΙΘΙΑΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.819

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

16/04/2020, ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.641.822

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

16/04/2020, ΝΟΣΤΙΜΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.643.914

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

16/04/2020, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΓΕΤΟΣ

7.667.698

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

07/06/2020, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.668.129

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

06/06/2020, ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.670.914

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

09/06/2020, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.671.288

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

07/06/2020, ΤΣΑΚΟΝΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.671.434

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

08/06/2020, ΧΙΟΝΑΤΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.674.792

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11/06/2020, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.675.561

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

10/06/2020, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.675.604

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11/06/2020, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.675.610

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11/06/2020, ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.676.701

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11/06/2020, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.676.709

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11/06/2020, ΟΙΝΟΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.678.709

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11/06/2020, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.679.118

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

11/06/2020, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, ΧΑΛΑΖΙ

7.680.157

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

06/06/2020, ΛΙΘΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.680.167

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

10/06/2020, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ

7.680.183

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

10/06/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.691.279

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/07/2020, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ

7.691.343

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/07/2020, ΚΟΡΗΣΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.691.648

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/07/2020, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.691.801

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/07/2020, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.691.823

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/07/2020, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.691.826

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/07/2020, ΑΥΓΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.693.661

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

07/07/2020, ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.693.776

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/07/2020, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.693.789

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

04/07/2020, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.695.621

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

06/07/2020, ΤΣΑΚΟΝΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.697.233

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

06/07/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.699.041

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

13/07/2020, ΠΤΕΛΕΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.699.575

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/07/2020, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.702.938

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

25/07/2020, ΤΟΙΧΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ

7.702.942

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

25/07/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.704.873

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

03/08/2020, ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ

7.705.273

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/08/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.705.275

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/08/2020, ΒΥΣΙΝΕΑΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.705.373

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/08/2020, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.705.377

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

05/08/2020, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.705.526

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

05/08/2020, ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.705.530

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

05/08/2020, ΧΙΟΝΑΤΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ

7.709.708

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

15/08/2020, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ

7.709.845

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

15/08/2020, ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ

7.710.263

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

15/08/2020, ΠΤΕΡΙΑΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.711.105

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

18/08/2020, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ

7.711.550

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

15/08/2020, ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ, ΧΑΛΑΖΙ

7.711.827

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

15/08/2020, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.713.502

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

25/08/2020, ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ

7.713.557

ΑΡ.ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

25/08/2020, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ

7.713.605

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

25/08/2020, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ, ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

7.713.810

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

25/08/2020, ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ

7.716.714

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

25/08/2020, ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ

7.719.522

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

20/09/2020, ΚΟΡΗΣΟΥ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ

7.726.127

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

23/09/2020, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ

7.763.350

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

04/10/2020, ΟΙΝΟΗΣ, ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ

7.764.717

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

07/10/2020, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ,ΑΡΚΟΥΔΑ-Φ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Ανοίξτε την Ιστοσελίδα www.elga.gr σε έναν οποιοδήποτε φυλλομετρητή. Στην σελίδα που εμφανίζεται πατήστε στο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Εικόνα 1)

Για την σύνδεση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛ.Γ.Α. πατήστε στο Σύνδεση (Εικόνα 2), χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISnet).

Από εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε :

άμεσα τα πορίσματά σας, που περιέχονται στις αναγγελίες του παραπάνω αρχείου (Κοινοποίηση πορισμάτων φυτικού).
➢ Σε λίγες ημέρες, το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε αγροτεμάχιο (Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής Παραγωγής ΕΛ.Γ.Α.)

Γραφείο Μεσοποταμίας : Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Δράσκα Πολυνίκη τηλ. 2467351410

Γραφείο Μαυροχωρίου : Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218

Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

Γραφείο Μανιάκων : Αναστασοπούλου Βάια τηλ. 2467351619