Τι αλλάζει το 2021 για επιχειρήσεις και νοικοκυριά – Αυξήσεις στα εισοδήματα 2 εκατομμυρίων εργαζομένων

Σημαντική αύξηση των εισοδημάτων τους θα δουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα καθώς από τον Ιανουάριο του 2021 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές ενώ αναστέλλεται για ένα έτος η εισφορά αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με το capital.gr, τις αυξήσεις θα δουν οι εργαζόμενοι με την καταβολή του μισθού του Ιανουαρίου. Παράλληλα και οι επιχειρήσεις θα έχουν σημαντική μείωση στο μισθολογικό κόστος καθώς η μείωση κατά τρεις μονάδες επιμερίζεται σε εργαζόμενους και εργοδότες.

Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση θα συνεχίζουν να στηρίζονται από την κυβέρνηση με τις δύο νέες επιστρεπτέες προκαταβολές.

Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάρυνε κατά κύριο λόγο τα εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ (μεικτές αποδοχές) λόγω των υψηλών συντελεστών και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες από 39,66% σε 36,66% (κατά 1,21 για τον εργαζόμενο και 1,79 για τον εργοδότη) οδηγούν σε σημαντική αύξηση των εισοδημάτων το 2021.

Ειδικότερα από το 2021 επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις:

 

• Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, με κόστος 816 εκατ. ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν στο 36,66%, από 39,66%. Για παράδειγμα, μισθωτός που λαμβάνει μεικτό μισθό 650 ευρώ καταβάλλει σήμερα εισφορές 99,65 ευρώ. Ο εργοδότης του καταβάλλει εισφορές 158,15 ευρώ. Το συνολικό κόστος για τον εργοδότη ανέρχεται σε 808,15 ευρώ, ενώ τελικά ο εργαζόμενος λαμβάνει στο χέρι 550,36 ευρώ προ φόρων.

Με τη νέα μείωση των εισφορών, για τον ίδιο μεικτό μισθό ο εργαζόμενος θα πληρώνει 91,78 ευρώ (κερδίζει 7,87 ευρώ), ενώ ο εργοδότης θα καταβάλλει 146,51 ευρώ τον μήνα (κερδίζει 11,64 ευρώ). Ετσι, στο χέρι ο εργαζόμενος θα λαμβάνει 558,22 ευρώ τον μήνα, ενώ το συνολικό κόστος για τον εργοδότη ανέρχεται σε 796,51 ευρώ.

• Κατάργηση μόνο για το 2021 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, με κόστος για τον προϋπολογισμό 767 εκατ. ευρώ. Επίσης, το επόμενο έτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα διαπιστώσουν σημαντική μείωση, καθώς θα γλιτώσουν την εισφορά αλληλεγγύης. Εισφορά αλληλεγγύης δεν θα καταβάλουν ούτε όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ακίνητα.

• Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και επιδότηση 200 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με κόστος 322 εκατ. ευρώ.

Ερμού - πλήθος

• Επιδότηση από το πρόγραμμα “Γέφυρα” της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.

• Επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ και αναστολή τελών σε διάφορες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών κλάδων που πλήττονται από την πανδημία έως τον Απρίλιο του 2021.

• Δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού το 2021, ύψους 3 δισ. ευρώ, ώστε να καλύψει δαπάνες από την επέκταση του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβολής, την επέκταση μέτρων στήριξης της απασχόλησης και του εισοδήματος και επιπλέον δαπάνες υγείας τους πρώτους μήνες του 2021.

Πηγή: capital.gr