Ακυρώθηκαν οι αδειοδοτήσεις για αιολικά πάρκα στο Βίτσι

Ακυρώθηκαν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις δύο αιολικών πάρκων, στην κορυφή του όρους Βέρνον (Βίτσι) στην Φλώρινα και την Καστοριά, εντός Ειδικής Ζώνης Διατήρησης και οικοτόπου προτεραιότητας του Δικτύου Natura 2000, όπου απαγορεύεται η χωροθέτησή τους, από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Στις 23 Δεκεμβρίου, η έντονη έγγραφη διαμαρτυρία της Ορνιθολογικής Εταιρείας και της «Καλλιστώς» με αίτημα την άμεση ανάκληση των δύο αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που είχαν εκδοθεί τον Ιούνιο του 2020, διότι αντιτίθενται στην Κοινοτική Οδηγία περί οικοτόπων και την εθνική νομοθεσία (Χωροταξικό ΑΠΕ) και άρα εκδόθηκαν κατά παράβαση αυτών.

Πρόκειται για την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Α2 κατηγορίας με 10 ανεμογεννήτριες: «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW στη θέση ‘Κορομηλιά’ Δήμου Αμυνταίου (και Δήμου Καστοριάς, Π.Ε. Φλώρινας και Π.Ε. Καστοριάς) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των συνοδών έργων» του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Η δεύτερη απόφαση αφορά Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, της ίδιας κατηγορίας, με 6 ανεμογεννήτριες «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW στη θέση ‘Περικοπή’ της Δημοτικής Ενότητας Αετού, του Δήμου Αμυνταίου, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των συνοδών έργων».

Οι δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις τεκμηριώνουν ότι τα αιολικά πάρκα χωροθετούνται σε περιοχή αποκλεισμού, έτσι όπως ορίζεται από το Χωροταξικό του 2008 για τις ΑΠΕ, αφού, όπως διαπιστώνεται από την επίσημη χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του 2018 και επιβεβαιώνεται και από την κοινή Ειδική Ορνιθολογική Μελέτη, «πατάνε» μερικώς σε οικότοπο προτεραιότητας με σημαντική εξάπλωση. Είναι ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 6230 «Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτικά υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των ημιορεινών ζωνών) της ηπειρωτικής Ευρώπης».

ert.gr