Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς: Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης

Σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων της Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς, της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε. (5/9/2020) και των αποφάσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

(Αξιολόγηση στο https://elmekastorias.blogspot.com), το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς:

  • Δηλώνει την αντίθεσή του στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο και θωρακισμένο με το όπλο της απεργίας – αποχής.

  • Αποφασίζει απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών και αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) που αφορούν αξιολόγηση και συγκεκριμένα τα άρθρα 33, 34, 35, 36 καθώς και τις εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις (Απόφαση Αριθμ. 6603/ΓΔ4/20-01-2021 – επισυνάπτεται).

  • Καλεί το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε. της 5/9/2020 για απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης του ν. 4692/2020

  • Καλεί τους Συλλόγους ΠΕ και τις Ε.Λ.Μ.Ε. να προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή.