Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς έπειτα από την παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής

Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», στο οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η θεσμοθέτηση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια, εκδίδει το παρόν Ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί στην Υπουργό Παιδείας και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες.

Επειδή η ρύθμιση αυτή, που προβλέπεται να ισχύσει από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις θα επηρεάσει χιλιάδες υποψηφίους που ήδη προετοιμάζονται και μάλιστα εν μέσω των περιοριστικών μέτρων και της πανδημίας.

Επειδή η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, χωρίς τη λήψη παράλληλων ισοσταθμιστικών μέτρων, μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή αποδυνάμωση και συρρίκνωση των περιφερειακών πανεπιστημίων (τόσο στον αριθμό εισακτέων όσο και στη χρηματοδότηση).

Επειδή οδηγεί παράλληλα σε αφανισμό πολλά περιφερειακά πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία αναμένεται να υπάρξουν κενές θέσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, γεγονός που θα συμπαρασύρει και τα τμήματα της Καστοριάς.

Επειδή θεωρείται βέβαιο ότι το μέτρο αυτό θα αφήσει εκτός ανώτατης εκπαίδευσης πολλούς υποψηφίους οι οποίοι στοχεύουν σε μία σειρά τμημάτων στα οποία η βάση εισαγωγής κινήθηκε πέρυσι αρκετά κάτω από τα 10.000 μόρια, όπως συνέβη και με τμήματα της Καστοριάς.

Επειδή τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ως προς τον αριθμό των εισακτέων τους από το νέο σύστημα εισαγωγής για λόγους που δεν συνδέονται με τις ακαδημαϊκές ή ερευνητικές τους επιδόσεις, αλλά με την γεωγραφική και την δημογραφική ενδοχώρα τους.

Επειδή λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις όλων των φορέων της περιοχής αλλά και της τοπικής κοινωνίας, λόγω του ότι η Καστοριά βρίσκεται μονίμως αδικούμενη και έξω από κάθε αναπτυξιακό σχεδιασμό με πιο πρόσφατο γεγονός το ΣΔΑΜ.

Επειδή επιθυμία όλων μας είναι να έχουμε περιφερειακά Πανεπιστήμια αναπτυσσόμενα, ισχυρά, βιώσιμα και ανταγωνιστικά.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όχι μόνο να επανεξετάσει τις προθέσεις της αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω τόσο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όσο και τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Καστοριάς.

ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ

Με τις θέσεις της συνόδου των Πρυτάνεων όπως αυτές εκφράστηκαν στις 25-01-2021 με ουσιαστική ανακατανομή του αριθμού των εισακτέων των περιφερειακών ιδρυμάτων.

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Τίγκας δήλωσε «ΠΑΡΩΝ».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :17/21

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κίμων Μηταλίδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστίνα Προβιά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ.Λίτσκας, Σ.Φουλιράς,Κ.Τσανούσας,Π.Δοκόπουλος,Α.Ρήμος, Λ.Ζήσης,Θ.Λιάμης,Τ.Παπαδόπουλος,Π.Τόσκος,Ν.Αλεξανδρίδης, Δ.Στυλιάδης,Ό.Θεοχάρη – Παπαδάμου,Χ.Μουρατίδης, Χ.Φιλίππου, Σ.Πέλκας,

Ε.Κορεντσίδου, Ι.Σαλβαρίνας, Α.Φούκη-Λιάμη, Α.Σπύρου, Ε.Βασιλειάδης, Β.Μπότσαρης, Ι.Κύρου, Κ.Σαββουλίδου, Κ.Σαμαράς, Π.Δάγγας, Χ.Λέκκος, Ε.Χρηστάκη, Π.Γιαννάκης, Γ.Μόσχος, Χ.Παπαδοπούλου, Α.Δουλγέρης, Π.Βασιλειάδης, Α.Ιπποκομίδου , Μ.Ζησόπουλος, Α.Ταμήλιας, Σ.Πετρόπουλος, Α.Ευαγγέλου, Κ.Παύλου, Α.Δούφλια, Γ.Τίγκας.