Αλαλούμ με επιδοτήσεις, επιδόματα και ενισχύσεις – Ποια κινδυνεύουν με κατάσχεση

Από διαφορετικό καθεστώς προστασίας από κατασχέσεις, αλλά και φορολόγησης, διέπονται τα διαφόρων ειδών επιδόματα που έχουν δοθεί τον καιρό της πανδημίας, με αποτέλεσμα να επικρατεί αναστάτωση σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.

Ο γενικός κανόνας που επικρατεί είναι ότι έκτακτες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που έχουν δοθεί ως ενίσχυση τον καιρό του covid είναι αφορολόγητες, αλλά και ακατάσχετες. Ο κανόνας αυτός ωστόσο δεν ισχύει στις επιδοτήσεις με χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ. Τα χρήματα αυτά και φορολογούνται πλήρως σαν επιχειρηματικά έσοδα αλλά και κατάσχονται σε ποσοστό έως 30%, εφόσον υπάρχουν σχετικές αποφάσεις των φορολογικών ή άλλων αρχών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόγραμμα «μη Επιστρεπτέα Προκαταβολή» που «έτρεξε» με κονδύλια του ΕΣΠΑ από τις Περιφέρειες όλης της χώρας. Μεταξύ των εγγράφων που απαιτούνται για την καταβολή της επιχορήγησης είναι και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. Ως εκ τούτου το ποσό που πιστώνεται στην επιχείρηση λογίζεται ως επιχειρηματικό εισόδημα, με αποτέλεσμα οι τελικές πληρωμές των δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου «δύνανται να κατάσχονται, να υπόκεινται σε παρακράτηση και να συμψηφίζονται, με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία». Το συνολικό ποσό που κατάσχεται, παρακρατείται ή συμψηφίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής.

Αντίθετα με όσα ισχύουν στα προγράμματα «μη Επιστρεπτέας προκαταβολής» με χρήματα του ΈΣΠΑ της κάθε Περιφέρειας, η «Επιστρεπτέα Προκαταβολή» που δίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του MyBusinessSupport είναι και αφορολόγητη και ακατάσχετη. Αυτό ορίζεται από το 1ο άρθρο της ΚΥΑ για τη διανομή της, με το υπουργείο Οικονομικών να ορίζει μάλιστα ότι το ίδιο καθεστώς ισχύει όχι μόνον για το 50% του ποσού που αποτελεί Επιστρεπτέα Επιχορήγηση, αλλά και το υπόλοιπο 50% της μη Επιστρεπτέας επιδότησης.

Ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου «αλαλούμ» το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προσπάθησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση φέρνοντας στη Βουλή διάταξη νόμου, η οποία όμως και αυτή τελικά αφορά μόνο την περίοδο των έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό. Η διάταξη ορίζει ως «αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο» το ποσό που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».

Η διάταξη ωστόσο ορίζει ξεκάθαρα ότι η απαλλαγή από φόρο και κατασχέσεις θα ισχύσει μόνον «για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2021».

dikaiologitika.gr