Πώς καταγράφονται οι τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού.