Όλες οι προθεσμίες για τις επιδοτήσεις της πανδημίας

Κρίσιμες προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων για ενισχύσεις  “τρέχουν” για πληττόμενους εργαζόμενους και επαγγελματίες κατά τον τρέχοντα μήνα. Έως τις 14/2 οι επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού έχουν  2η ευκαιρία για να αιτηθούν αποζημίωση 534 ευρώ/μήνα για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020. Έως τις 14/2, επίσης, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση για αποζημίωση 534 ευρώ/μήνα (2η ευκαιρία) οι ξεναγοί και τουριστικοί οδηγοί για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.

‘Εως τις 15/2 μπορούν να υποβάλλουν οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες δήλωση για να λάβουν το έκτακτο επίδομα των 400 ευρώ.

Τέλος, έως τις 21/2 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση οι επιχειρηματίες για ένταξη στο μηχανισμό “Συν-Εργασία” για το μήνα Ιανουάριο του 2021.

Πιο αναλυτικά, οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων  ανά κατηγορία πληττόμενων έχουν ως εξής :

*  Μονομερείς δηλώσεις επαγγελματιών τέχνης και πολιτισμού  (2η ευκαιρία): Δηλώσεις έως 14 /2

Έως  και τις 14 Φεβρουαρίου δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2020 στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη”  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έως και την 10 Ιανουαρίου 2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Έως και τις 14 Φεβρουαρίου,  δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2020 στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο “Εργάνη”  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020, καθώς στους ξεναγούς και  τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

·         Αυταπασχολούμενοι επιστήμονες : Δηλώσεις έως 15/2

Για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη” έως τις15 Φεβρουαρίου 2021.

Για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα  myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα στοιχεία που δηλώνονται στις υπεύθυνες δηλώσεις διασταυρώνονται με τα διαθέσιμα στοιχεία στις πλατφόρμες του συστήματος “Εργάνη”, της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ.

* “Συν-Εργασία”: Δηλώσεις έως 21/2

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων ένταξης στη “Συν-Εργασία”(β΄φάση) και ορθών επαναλήψεων για τον μήνα Ιανουάριο του 2021 έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Δίνεται, επίσης,  η δυνατότητα υποβολής έως και τις 21 Φεβρουαρίου  των δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 μόνο για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση (β΄φάση)  του μήνα, και για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της β΄φάσης.

capital.gr