Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης DNA πεσόντων στο ελληνο-αλβανικό μέτωπο

Η  Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιεί στους συγγενείς-απογόνους των Ελλήνων πεσόντων  που έδωσαν δείγμα αίματος, ότι θα

ενημερώνονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΓΕΕΘΑ, εφόσον το αποτέλεσμα της ταυτοποίησης είναι θετικό. Όμως, δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210 6575016 – 210 6573274 –210 6575020 της  Διεύθυνσης του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Β1), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να λάβουν προσωπική ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουαρίου του 2018 άρχισαν από την περιοχή Τεπελένι (DRAGOT) Αλβανίας, οι εργα­σίες αναζήτησης, εκταφής, προσδιορισμού της ταυτότητας των ενταφιασμένων Ελλήνων Πεσόντων Στρατιωτικών σε πο­λεμικές επιχειρήσεις στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού πολέ­μου 1940 – 41. Οι ανωτέρω εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας καθώς και των συμφωνηθέντων στις 20 Δεκεμβρίου 2017 από τη Μεικτή Ε­πιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα, που ολοκλήρωσε τη διαδικασία λήψης δείγματος DNA μέσω αιμοληψίας από τους συγγενείς των Πεσόντων του Αλβανικού έπους του ’40-’41. Οι αιμοληψίες διεξήχθησαν ταυτόχρονα τον Σεπτέμβριο του 2020 και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες, με την ευγενική εθελοντική συνδρομή των Δήμων, των Δομών «Βοήθεια Στο Σπίτι»και του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των κατά τόπους Υγειονομικών Μονάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ταυτοποίησης DNA Πεσόντων στο Ελληνο-Αλβανικό μέτωπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (πατήστε εδώ).