Π.Ε. Κοζάνης: Ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική Αναβάθμιση του Τυροκομείου Νεάπολης

          Την υποβολή πρότασης για την μελέτη «Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Τυροκομείου Νεάπολης Κοζάνης»  προϋπολογισμού 558.877,49€ με Φ.Π.Α. στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης 23/3/2021, έπειτα από εισήγηση του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρη Τσιούμαρη.

Πρόκειται για το γνωστό Τυροκομείο του Αγροτικού – Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Βοΐου που έχει περιέλθει πλέον στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του οποίου η αναβάθμιση έχει στόχο  τις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση τόσο του εσωτερικού κλίματος και της ποιότητας εργασίας αλλά και την γενικότερη ρύθμιση του μικροκλίματος της περιοχής μέσα από παρεμβάσεις όπως:

 •  η τοποθέτηση θερμομόνωσης (κέλυφος και δώμα)
 • η αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων κουφωμάτων
 • η αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • η χρήση προηγμένων συστημάτων φωτισμού και ενεργειακής διαχείρισης και
 • η εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων ΑΠΕ

 

που οδηγούν στην δημιουργία ενός απαλλαγμένου από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό συγκρότημα με μειωμένο λειτουργικό κόστος συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην μείωση των εισαγωγών ενέργειας.

 

Επιπρόσθετα προβλέπονται δράσεις ανασυγκρότησης και αναζωογόνησης του περιβάλλοντος χώρου με στόχο τη δημιουργία χώρων ιδιαίτερης αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις λειτουργικές ανάγκες του τυροκομείου και οδηγώντας σε ένα χώρο με ταυτότητα. Ο περιβάλλων χώρος του οικοπέδου θα αναβαθμιστεί και θα αποτελέσει ένα αστικό χώρο πρασίνου που θα μπορεί να συνδυάζει εκπαιδευτικές και εκθεσιακές δράσεις, μέσα από την επιλεγμένη φυτοκάλυψη και δημιουργία διαδρόμων με σωστή επιλογή «ψυχρών» υλικών, ενώ συγχρόνως θα δοθεί βαρύτητα στην προσβασιμότητα του χώρου, κτιριακού και περιβάλλοντος, σε άτομα με αναπηρία.  Οι εν λόγω παρεμβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β και τη μετατροπή ενός ενεργοβόρου κτιριακού συγκροτήματος σε ένα σύγχρονο με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, φιλικό προς το περιβάλλον, αποτελώντας πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών.

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του δημόσιου κτιριακού  αποθέματος της κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030 καθώς σε εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και των ελληνικών κανονισμών (ΚΕΝΑΚ) πρέπει ο κτιριακός πλούτος της χώρας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της σωστής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημόσια κτίρια και τις εγκαταστάσεις τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη έτσι ώστε να υποστηριχθεί η μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και οι στόχοι για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του Τυροκομείου Νεάπολης. Η προσέγγιση που θα προταθεί θα οδηγεί σε έργο, το οποίο θα βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και την μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για την Αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Τυροκομείου Νεάπολης Κοζάνης  οι απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης/παραδοτέα, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα ακολουθήσει η κατασκευή των έργων έχουν συνολικό κόστος προεκτιμώμενων αμοιβών 558.877,49 € (με ΦΠΑ), είναι οι παρακάτω και θα ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών:

 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής κτιριακού συγκροτήματος
 • Εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης
 • Εκπόνηση ελέγχου στατικής επάρκειας
 • Εκπόνηση Η/Μ μελέτης εφαρμογής κτιριακού συγκροτήματος
 • Εκπόνηση Μελέτης αξιοποίησης υγρών αποβλήτων τυροκομείου
 • Εκπόνηση Μελέτης εγκατάστασης ενεργειακού συστήματος παραγωγής υδρογόνου
 • Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ
 • Σύνταξη Τευχών δημοπράτησης