Πειραματικά σχολεία – Η αθέατη πλευρά του νομίσματος

Για το θέμα του χαρακτηρισμού του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς και του 9ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς ως πειραματικά ειπώθηκαν πολλά στους τοπικούς ραδιοφωνικούς

σταθμούς , κυρίως από την πλευρά του Δ/ντή Π.Ε. Καστοριάς, που ωραιοποίησε και εξιδανίκευσε την πρότασή του αυτή προς το ΥΠΑΙΘ και τους εμπλεκόμενους Συλλόγους Γονέων, μερίδας γονέων του 10ου Δημ. Σχολείου που τη χαρακτήρισε ως ευκαιρία, αλλά και της Ένωσης Γονέων Καστοριάς η οποία αποδέχτηκε την πρόταση ως αντιστάθμισμα για την «απώλεια» της αρχιτεκτονικής σχολής.

Ελάχιστα ακούστηκαν σχετικά με την αθέατη πλευρά του νομίσματος, κυρίως πριν τις παραπάνω ανακοινώσεις, γράφτηκαν όμως κάποιες επιφυλάξεις από την Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπ/κών Π.Ε. Καστοριάς οι οποίες αγνοήθηκαν συστηματικά από τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Από την πλευρά μας ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ επισημαίνουμε τα παρακάτω :

1. Αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ ότι : «Στα σχολεία αυτά αναπτύσσονται ερευνητικές, δημιουργικές δράσεις και εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα σπουδών, μέθοδοι διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές.»

Από τα παραπάνω λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, ποια είναι όλα αυτά που επικαλείται το ΦΕΚ και γιατί μέχρι τώρα η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ δεν τα έχει κάνει γνωστά στους εκπαιδευτικούς, στου γονείς και στην κοινή γνώμη;

2. Προβλέπεται στο ΦΕΚ χρηματοδότηση, πέραν της τακτικής όπως και τα λοιπά σχολεία, «επιπροσθέτως: α) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., με το οποίο συνεργάζονται ή άλλον συνεργαζόμενο φορέα, β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές…»

 

Έχουν εγγραφεί στον παρόντα προϋπολογισμό του Κράτους αυτά τα κονδύλια για το αντίστοιχο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας); Αν προκύψει πρόβλημα σ’ αυτού του είδους τη χρηματοδότηση τότε αναγκαστικά θα χρειαστεί να επιλεγεί η β. περίπτωση, άρα ανοίγει ο δρόμος της εισόδου των ιδιωτών χρηματοδοτών που θα έχουν λόγο και άποψη στη λειτουργία των σχολείων αυτών. Κι αν δε βρεθούν και μ’ αυτόν τον τρόπο τα απαραίτητα κονδύλια, τότε πώς θα εξευρεθούν χρήματα, μήπως απομυζώντας από τις ήδη μειωμένες επιχορηγήσεις των σχολικών επιτροπών, κάτι που θα αποβεί αρνητικό στη λειτουργία των υπόλοιπων σχολείων;

  1. Τα πειραματικά αυτά σχολεία, δημοτικά ή νηπιαγωγεία,  θα έχουν διασύνδεση με τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα.

 Υπάρχει καταγεγραμμένη η άποψη των Προέδρων των Παιδ. Τμημάτων, θετική ή αρνητική, υπάρχει το ανάλογο, σε αριθμούς,  διδακτικό τους προσωπικό ώστε να καλύψει όλα τα πειραματικά σχολεία της Δυτ. Μακεδονίας και τέλος θα τους αποδοθούν τα προβλεπόμενα χρηματικά κονδύλια, που με τη σειρά τους θα τα κατανείμουν στα σχολεία αυτά;

  1. Στο άρθρο 17 αναφέρεται ότι δημιουργείται το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι  μια «σκιώδης διεύθυνση» σε κάθε Πρότυπο  Πειραματικό  και θα αποτελείται από: ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι., τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου, δύο (2) εκπαιδευτικούς του ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση της Π.Ε.Π.Π.Σ., με κριτήριο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κατόπιν αξιολόγησης της «προσφοράς» τους στο σχολείο.  Το ΕΠΕΣ έχει αυξημένες αρμοδιότητες, αποφασιστικού χαρακτήρα (αξιολόγηση εκπαιδευτικών, υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, δημιουργία ομίλων, αναμόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, προγράμματα πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ερευνητικές δραστηριότητες κλπ) υποβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων.

 Όσο για την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, έχει προβλεφθεί με ποιον τρόπο αυτή θα γίνεται και πώς θα διασφαλίζονται οι φοιτητές για μετακίνηση, στέγη και διατροφή, τη στιγμή που θα μετακινούνται εκτός της κατοικίας τους που θα έχουν στην έδρα του αντίστοιχου Παιδαγωγικού Τμήματος;

  1. Στο άρθρο 22 αναφέρεται ότι δημιουργείται πενταμελές συμβούλιο στήριξης του σχολείου με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από: α) τον Διευθυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης που επιλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως Αντιπρόεδρο, γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και δ) δύο (2) διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, το οποίο αποφασίζει για θέματα που σχετίζονται με την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία, θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή και τους οικονομικούς πόρους του σχολείου, την αξιοποίηση και διάθεση των οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας κλπ. Βασικές διαδικασίες δηλαδή του σχολείου περνούν σε εξωσχολικούς και άρα αναρμόδιους φορείς.

 Εκτός του Διευθυντή, αυτά τα τέσσερα μέλη με ποια κριτήρια θα επιλεγούν;  Σε περίπτωση που οι αποφάσεις του οργάνου είναι αρνητικές για τη λειτουργία του Πειρ. Σχολείου σε ποιον θα αποδοθούν ευθύνες και από ποιο όργανο ή φορέα;

  1. Στο άρθρο 19 παρ.15 αναφέρεται :

«Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετημένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά τοποθετημένοι σε αυτό…»

Επομένως, αν ένα σχολείο μετατραπεί σε Πειραματικό οι ήδη υπηρετούντες σε αυτό χάνουν αυτόματα την οργανική τους. Μπορούν να παραμείνουν με διετή θητεία κατά την οποία θα πρέπει να φροντίσουν για την αυτοεπιμόρφωσή τους, καθώς θα ακολουθήσει σχετική αξιολόγησή τους για το αν θα παραμείνουν ή όχι στο σχολείο.

Ποιος φορέας θα αναλάβει και θα συντονίσει την αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών;

Αν με την αξιολόγησή τους δεν παραμείνουν στο σχολείο, μήπως με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για κατάργηση όλων των οργανικών θέσεων και προφανώς της επιλογής δασκάλων ανά σχολείο από άλλον φορέα;

Στην περίπτωση που καταργηθούν τα Πειρ. Σχολεία θα επιστρέψουν στην οργανική τους θέση;

  1. Στο άρθρο 19 παρ.18 αναφέρεται :

«Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καλύπτονται από εκπαιδευτικούς άλλων Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, σύμφωνα με την παρ. 22. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των κενών από τους εκπαιδευτικούς του πρώτου εδαφίου, τα λειτουργικά κενά καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της οικείας Π.Δ.Ε. και διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.».

Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν με προσωρινή τοποθέτηση στα σχολεία αυτά, με βάση τα μόρια που θα κατέχουν, κινδυνεύουν να  εξοβελισθούν από αυτά, αφού προτεραιότητα θα δίνεται σε συναδέλφους με αυξημένα προσόντα, ακόμα κι αν αυτοί προέρχονται από άλλο ΠΥΣΠΕ.

Στην περίπτωση που η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν θα είναι θετική για όλους, το διδακτικό προσωπικό θα αλλάζει διαρκώς, με αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές, αλλά και για τη λειτουργία του Πειρ. Σχολείου.

Συμπερασματικά λοιπόν , τα Πειραματικά σχολεία, πέραν της προφανούς κατηγοριοποίησης των σχολείων που επιφέρουν, θα αποτελέσουν  μία συνεχώς αξιολογούμενη δομή στην οποία οι εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν οργανική θέση, θα έχουν επιπλέον γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας και θα αξιολογούνται διαρκώςΟ Σύλλογος Διδασκόντων δεν θα αποτελεί επί της ουσίας το κυρίαρχο όργανο του σχολείου καθώς το ΕΠ.Ε.Σ. και το Συμβούλιο Στήριξης αποφασίζουν για όλα σχεδόν τα θέματα του σχολείου. Ταυτόχρονα, θεσμοθετείται και επίσημα η αναζήτηση χορηγιών και δωρεών για τη χρηματοδότησή τους.

Ναι σε πειραματικά σχολεία, που θα ιδρυθούν εξαρχής και εκ του μηδενός σε διαφορετικά κτήρια και   όχι σε ήδη λειτουργούντα σχολεία  αλλά με αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις για τους εκπαιδευτικούς, με τυχαία επιλογή μαθητών για όλες τις τάξεις, με αυξημένη χρηματοδότηση όχι μόνον γι’ αυτά αλλά και για τα υπόλοιπα σχολεία, στα οποία επίσης θα γίνεται ουσιαστική έρευνα, ώστε να διαχέονται οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και οι επιστημονικές κατακτήσεις και να εφαρμόζονται άμεσα σ’ αυτά , με στόχο την ολόπλευρη μόρφωση και την καλλιέργεια της προσωπικότητας των παιδιών και την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.