Ένταξη 3 νέων έργων διαχείρισης βιοαποβλήτων σε 3 Δήμους τής Δυτικής Μακεδονίας – To ένα στο Νεστόριο

Τις αποφάσεις ένταξης τριών νέων σημαντικών έργων που αφορούν στη βελτίωση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων σε 3 Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδης, συνολικού προϋπολογισμού 568.301,83 ευρώ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα:

  • Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Βελβεντού, με δικαιούχο το Δήμο Βελβεντού και προϋπολογισμό 171.574,03 ευρώ. Αφορά στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, 435 κάδων βιοαποβλήτων, 40 κάδων οικιακής κομποστοποίησης, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας Δήμου Βελβεντού για την εφαρμογή συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων.
  • Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Νεστορίου, με δικαιούχο το Δήμο Νεστορίου και προϋπολογισμό 174.397,00 ευρώ. Αφορά στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, 170 κάδων βιοαποβλήτων, 20 κάδων οικιακής κομποστοποίησης, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας Δήμου Νεστορίου για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.
  • Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Σερβίων, με δικαιούχο το Δήμο Σερβίων και προϋπολογισμό 222.330,80 ευρώ. Αφορά στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος, 750 κάδων βιοαποβλήτων, 60 κάδων οικιακής κομποστοποίησης, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας Δήμου Βελβεντού για την εφαρμογή συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων.

Με την ένταξη των 3 νέων έργων ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση συνολικά και των 13 Δήμων της Περιφέρειας με ένα συνολικό προϋπολογισμό 4,4 4κ. € για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Τα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η διαχείρισή τους γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ), όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων Διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση /Ταμείο Συνοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.