Σας προσκαλούμε στην ενημερωτική συνάντηση που συνδιοργανώνει το γραφείο του Περιφερειάρχη  Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Μ.) με θέμα τον απολογισμό 1ου εξαμήνου 2021, τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο αίθριο του Ξενοδοχείου Λιμναίον.

Ειδικότερα θα γίνει απολογισμός:

Α.  της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 2014-2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020), καθώς για της πορείας σχεδιασμού του Ε.Π. Π.Δ.Μ. 2021-2027.

Β. και παρουσίαση των έργων και των δράσεων της Π.Ε Καστοριάς, καθώς και

Γ.  συνοπτικός απολογισμός των έργων και δράσεων των Διευθύνσεων της Π.Ε Καστοριάς.

 

Στο χώρο υλοποίησης της συνάντησης θα τηρηθούν τα απαιτούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και θα παρέχεται η δυνατότητα για συμμετοχή προσκεκλημένων μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

                                                                                                        Ο Αντιπεριφερειάρχης                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                      Δημήτριος Ε. Σαββόπουλος