Κυρία ζητά εργασία για φύλλαξη παιδιών

Κυρία με εμπειρία στα παιδιά ζητά εργασία για φύλαξη παιδιών. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Τηλ. 6906586171