Πωλείται επιχείρηση τροφίμων στο κέντρο της Καστοριάς με προοπτική επέκτασης στην διάθεση προϊόντων, λόγω συνταξιοδότησης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6986739198.