Χαμηλές ταχύτητες στη ρύθμιση χρεών στην Εφορία σε 36-72 δόσεις

Γιατί από τις 830.000 δικαιούχους για ρύθμιση των χρεών της πανδημίας, έχουν υποβάλει αίτηση μόλις 11.000. Η «παγίδα» της πρώτης πληρωμής εντός τριών ημερών και οι προβλέψεις για πιθανό «συνωστισμό» τον Δεκέμβριο.

 

Με βήμα σημειωτόν εξελίσσεται το εγχείρημα ρύθμισης σε 36-72 δόσεις των χρεών της πανδημίας για τους πληγέντες. Από τις 830.000 δικαιούχους ρύθμισης οφειλών με ευνοϊκούς όρους, αιτήσεις ρύθμισης έχουν υποβάλει μέχρι τώρα περίπου 11.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα κι αυτό γιατί κόντρα στις ανακοινώσεις για έναρξη σταδιακής αποπληρωμής από τον Ιανουάριο 2022, η υποβολή αίτησης οδηγεί σε απαίτηση καταβολής της πρώτης δόσης εντός τριών ημερών.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί τη χαμηλή προσέλευση των φορολογουμένων και αρμόδιες πηγές εκτιμούν πως τον Δεκέμβριο, ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων, θα υπάρξει ηλεκτρονική κοσμοσυρροή στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Άλλωστε, όσοι δοκίμασαν να ρυθμίσουν νωρίς και πήραν την κρυάδα υποχρέωσης καταβολής της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης, έχουν το δικαίωμα απλώς να αφήσουν την προθεσμία να παρέλθει, χωρίς να καταβάλουν ούτε ένα ευρώ. Η ρύθμιση δεν ενεργοποιείται και ο φορολογούμενος μπορεί εκ νέου να υποβάλει αίτηση ρύθμισης, πάντα εντός της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Από 30 ευρώ τον μήνα

Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν αποπληρωμή σε ορίζοντα 36 μηνιαίων δόσεων χωρίς τόκο, ή 72 δόσεων με επιτόκιο 2,5%. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%.

Ποιοι ρυθμίζουν

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.4821/2021, στη ρύθμιση 36-72 δόσεων υπάγονται οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και συγκεκριμένα:

  • φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω Covid
  • νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες/πληγείσες λόγω Covid
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω Covid
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω Covid
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “Covid-19”,
  • φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη για τα οποία έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω Covid ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης και των παραπάνω κριτηρίων.

Ποια χρέη εντάσσονται

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

β) λοιπές αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες βεβαιώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα. Με τη διάταξη αυτή εντάσσονται κάθε είδους φόροι, πρόστιμα και τέλη, από ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ έως φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και πρόστιμα της τροχαίας που έχουν βεβαιωθεί από την εφορία, την περίοδο Μαρτίου 2020-Ιουνίου 2021. Εξαιρείται ο φόρος εισοδήματος του 2021 και ήδη ρυθμισμένες οφειλές.α) όλες οι αρρύθμιστες βεβαιωμένες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31-12-2021, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού,

Έλενα Λάσκαρη