Καστοριά: Διακοπή ρεύματος την Δευτέρα

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης  του  ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.

  ΔΕΥΤΕΡΑ  01/11/2021

 Α) ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΓΕΡΜΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ.

 Β) ΑΠΟ 08:30 ΕΩΣ 10:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΓΕΡΜΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ: ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ, Φ/Β, ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΠΙΣΣΑΔΙΚΟ ΔΕΔΗ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΠΡΟΣ ΚΟΡΗΣΟ.

 

 Αν  οι εργασίες  τελειώσουν  νωρίτερα ,το ρεύμα θα  ξαναδοθεί  πριν από τον  χρόνο  λήξης της  διακοπής .Για αυτό το  λόγω  οι  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα πρέπει  να θεωρούνται ότι  έχουν  συνέχεια  ρεύμα. Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία δικτύου ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  ατυχήματος.

Κωνσταντίνος Σ. Κωνσταντινίδης

Διευθυντής Περιοχής Καστοριάς