Μετά την τελική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Καστοριάς επανεκλέγεται ο Βασίλης Βελλιδης με  713 ψήφους έναντι των 704 που έλαβε το δεύτερος Χαράλαμπος Καραταγλίδης.