Ματαίωση διεξαγωγής RUN GREECE ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας μετά από συνάντηση που είχε με την Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη, τον Δήμαρχο Καστοριάς κ. Ιωάννη Κορεντσίδη και τον Αντιδήμαρχο Καστοριάς κ. Αθανάσιο Ρήμο, εξετάζοντας την επιδημιολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Καστοριά και η Δυτική Μακεδονία και προκειμένου να διαφυλαχθεί η Δημόσια Υγεία και η μη περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού, αποφάσισαν ομόφωνα την ματαίωση διεξαγωγής του RUN GREECE Καστοριάς 2021.

Επιπλέον οι ανωτέρω λόγοι θα λειτουργήσουν εις βάρος της Διοργάνωσης για προφανείς λόγους.

Ο προγραμματισμός για τη διενέργεια του RUN GREECE θα γίνει από το νέο έτος μετά από εξέταση των δεδομένων της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ευχόμενοι ότι αυτά θα αλλάξουν θετικά και θα μας επιτρέψουν την διεξαγωγή του RUN GREECE για το 2022.

 

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.

 

                       Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

                         

                                                                                                                         

                                                                                                                  

 

                 Αδάμ Κωνσταντίνος                                                        Αθανάσιος Ράπτης