Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας σήμερα σε Καστοριά και Άργος Ορεστικό

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Καστοριάς, γνωστοποιεί την επίσκεψη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, Αντιστρατήγου Αλεξίου Χ. Ράπανου, στην περιοχή μας σήμερα, Σάββατο 19 Μαρτίου 2022, κατά την ώρα 13:30 στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και στην συνέχεια, κατά την ώρα 14:00, στην Πυροσβεστική
Υπηρεσία Καστοριάς .