Σύνταξη και σε όσους χρωστάνε στα ταμεία: Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Ποια είναι τα τέσσερα  σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι – που έχουν οφειλές στα ταμεία – πριν ανοίξουν την πόρτα εξόδου

Μια σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων ανοίγει το δρόμο για τη συνταξιοδότηση ακόμα και ασφαλισμένων με οφειλές στα ταμεία. Στη μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλιστικών φορέων το όριο της οφειλής έχει μπει στα 20.000 ευρώ, ωστόσο στον ΟΓΑ είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο.

Πάντως ακόμα και όσοι χρωστάνε μεγαλύτερα ποσά, μπορούν να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση. Αναγκαία ωστόσο προϋπόθεση είναι να εξοφλήσουν το ποσό που υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ (ή τα 6000 ευρώ στον ΟΓΑ) και στη συνέχεια να πάρουν σύνταξη καταβάλλοντας σταδιακά τα χρήματα που απομένουν.

Συγκεκριμένα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 4798/2021, μεταβλήθηκαν επί τω ευνοϊκώτερω τα όρια των οφειλών που μπορούν να έχουν τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Διευρύνθηκαν έτσι οι κατηγορίες ασφαλισμένων – οφειλετών που έχουν την δυνατότητα, αν και οφείλουν στον ασφαλιστικό τους φορέα ποσά από τις παραπάνω αιτίες, να υποβάλλουν αίτηση και η σύνταξή τους να ξεκινήσει να καταβάλλεται. Η δε οφειλή τους υπό προϋποθέσεις θα εξοφλείται τμηματικά με παρακράτηση δόσης από την μηνιαία σύνταξη.

Τα τέσσερα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι -που έχουν οφειλές στα ταμεία – πριν ανοίξουν την πόρτα εξόδου είναι τα εξής:

1.Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης, το οφειλόμενο ποσό παρακρατείται από τον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα που απονέμει την σύνταξη. Προσοχή : εάν στην σύνταξη συμμετέχει ο πρώην ΟΓΑ, το επιμέρους ποσό οφειλής εντάσσεται στο όριο των 6.000 ευρώ,

2.Το συνολικό ποσό της οφειλής – μέχρι τα συγκεκριμένα όρια – παρακρατείται τμηματικά σε δόσεις από την σύνταξη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν πως οι δόσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60.

3.Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 50 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους – επιστήμονες κ.λπ. Προσοχή : Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ για τους αγρότες.

4.Συγκεκριμένες προθεσμίες υπάρχουν στην περίπτωση που το ποσό οφειλής είναι μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ (ή ειδικά για τους προερχόμενους από τον τέως ΟΓΑ από 6.000 ευρώ). Ειδικότερα ο ασφαλισμένος θα πρέπει μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την κοινοποίηση του εγγράφου της οφειλής να εξοφλήσει το υπερβάλλον ποσό. Σε περίπτωση που δεν το πράξει η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

vradini.gr