10 υπολογιστές και 10 πολυμηχανήματα παρέλαβε το Νοσοκομείο Καστοριάς

Παραλάβαμε σήμερα στο Νοσοκομείο Καστοριάς 10 σύγχρονους υπολογιστές και 10 πολυμηχανήματα, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στα πλαίσια ενίσχυσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της υγειονομικής μας μονάδας.

Συνεχίζουμε καθημερινά την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με την επίμονη και επίπονη προσπάθεια του διοικητικού μας προσωπικού.
Γρηγόρης Χάτσιος