Τα 5 τμήματα Δημοσιογραφίας στην χώρα-Ένα στην Καστοριά

Οι υποψήφιοι που μένουν Αθήνα και δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε άλλη πόλη μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου. Δυνατότητα να φοιτήσουν σε σχετική σχολή έχουν και όσοι βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη, Καστοριά και Κεφαλλονιά.

Τα 5 τμήματα Δημοσιογραφίας

Συγκεκριμένα τα Τμήματα Δημοσιογραφίας σε Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια είναι τα εξής:

1. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα): ΕΚΠΑ

2. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα): Πάντειο Πανεπιστήμιο

3. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη): ΑΠΘ

4. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Κεφαλονιά, Αργοστόλι): Ιόνιο Πανεπιστήμιο

5. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά): Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχαιότερο είναι το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού που βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ωστόσο όλα είναι σχετικά καινούργια τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων για να καταλήξουν στην καλύτερη επιλογή γι’ αυτούς, ωστόσο κοινή συνισταμένη αποτελεί η προσπάθεια να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να ακονίσουν τις κρίσιμες και αναλυτικές ικανότητές τους, να αποκτήσουν βαθιά γνώση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και πρακτικής και να παρακολουθήσουν τον εξελισσόμενο κλάδο της επικοινωνίας.

1. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991 αποσκοπώντας να καλύψει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο των επικοινωνιακών σπουδών στη χώρα και περιλαμβάνει τρεις τομείς:

1. Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας,

2. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας,

3. Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού

Παράλληλα το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξοικείωση με τον μελλοντικό εργασιακό τους χώρο μέσω της Πρακτικής Άσκησης που είναι προαιρετική για όσους το επιθυμούν.

Επαγγελματική προοπτική

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα με το πτυχίο τους να απασχοληθούν σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στην έρευνα, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτισμού.

2. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου

Το πρώτο Τμήμα Δημοσιογραφίας στην Ελλάδα το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου φροντίζει να εντρυφήσουν στην «επικοινωνία» η οποία είναι κομβική για όλα τα επαγγέλματα που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο σε κλάδους όπως η εκπαίδευση, η διοίκηση, οι δημόσιες σχέσεις, η δημοσιογραφία, η πολιτιστική διαχείριση, η διαφήμιση, το marketing, οι υπηρεσίες υγείας και οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Το Τμήμα προσφέρει 3 κατευθύνσεις, που οδηγούν σε κοινό πτυχίο:

1. Κατεύθυνση Δημοσιογραφίας

2. Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

3. Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείριση

Επαγγελματική προοπτική

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν τόσο στον Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Συγκεκριμένα μπορούν να δουλέψουν:

στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο,

σε υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού,

σε διαφημιστικές εταιρείες, start up αλλά και

στο κομμάτι της έρευνας αγορά.

Ταυτόχρονα μπορούν να απασχοληθούν σε

μουσεία,

πολιτιστικά ιδρύματα και

να ασχοληθούν με τον ανερχόμενο κλάδο των social media.

3. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ

Πηγαίνοντας τώρα στη Θεσσαλονίκη και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας βλέπουμε ότι το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στις δύο επί μέρους κατευθύνσεις:

1. Δημοσιογραφίας και

2. Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης “Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας” δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:

1) να εφαρμόζουν τη θεωρία στους βασικούς τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία),

2) να διεξάγουν ποσοτική και ποιοτική έρευνα στο χώρο των επικοινωνιών,

3) να αναλύουν τις πολιτικές, την οικονομία, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θεσμών της μαζικής επικοινωνίας μέσα στο σύγχρονο, κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον, 4) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, 5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και πλουραλιστικής δημόσιας σφαίρας.

Επαγγελματική προοπτική

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν μπορούν να απασχοληθούν ως:

• Δημοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο

• Στελέχη δημοσίων σχέσεων

• Σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις

• Διαφημιστές σε διαφημιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύματα

• Υπάλληλοι σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα

• Εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε.

• Εργαζόμενοι σε γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων

• Πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς)

• Social Media, ψηφιακό marketing

4. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου από την άλλη συνδυάζει την επιστήμη της Επικοινωνίας με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η Επικοινωνία με χρήση Ψηφιακών Μέσων είναι ένας διεπιστημονικός τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων (social media) έχει εισάγει νέες μορφές επικοινωνίας.

Όσον αφορά την πρακτική άσκηση αυτή μπορεί να ξεκινήσει από το έβδομο (Ζ) εξάμηνο και έπειτα. Η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά επιλογής και έχει διάρκεια 3 μήνες.

Επαγγελματική προοπτική

Το Τμήμα παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στους φοιτητές που τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούν σε διάφορους τομείς όπως:

• της επικοινωνίας,

• του ψηφιακού μάρκετινγκ,

• της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας και δημοσιογραφίας δεδομένων,

• του ηλεκτρονικού εμπορίου,

• της παραγωγής πολυμεσικού οπτικοακουστικού υλικού,

• της διαχείρισης εταιρικής ταυτότητας,

• της στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων με έμφαση στα ψηφιακά μέσα.

5. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στην Καστοριά.

Τα επιστημονικά πεδία που καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών είναι εκείνα της Μαζικής Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας, των Δημοσίων Σχέσεων, της Διαφήμισης, της Έρευνας Αγοράς και του Μάρκετινγκ, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.

Βασική επιδίωξη είναι να καταρτίσει επιστήμονες και ικανά στελέχη που θα αποκτήσουν υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του επαγγέλματος του Επικοινωνιολόγου και του Συμβούλου Επικοινωνίας λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του Ψηφιακού Περιβάλλοντος και που θα μπορούν να διαχειρίζονται αποδοτικά την επικοινωνία αλλά και τα νέα σύγχρονα ψηφιακά μέσα.

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων έχει διάρκεια τρεις μήνες και υλοποιείται από το 5ο εξάμηνο σπουδών και μετά.

Επαγγελματική προοπτική

Οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στα πεδία:

• Εφαρμοσμένη επικοινωνία: Πολιτική Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, Διαχείριση Κρίσεων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Δημοσκοπήσεις

• Δημοσιογραφία: σε έντυπα μέσα, ηλεκτρονικά μέσα και ψηφιακά μέσα

• Ψηφιακά Μέσα

• Τουρισμό

• Πολιτισμό

• Εκπαίδευση

Βάσεις 2021 για τα Τμήματα Δημοσιογραφίας

Οι βάσεις κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2021 για τα Τμήματα Δημοσιογραφίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

1. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) – ΕΚΠΑ: Βάση 16.305 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής 11.57

2. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) – Πάντειο Πανεπιστήμιο: Βάση 14.493 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής 11.57

3. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ: Βάση 14.983 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής 10.41

4. Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Κεφαλονιά, Αργοστόλι) – Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Βάση 8.473 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής 8.27

5. Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Βάση 9.718 και Ελάχιστη βάση εισαγωγής 10.17

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ένταξη στα Τμήματα οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν σε μία ξένη γλώσσα κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων επιλέγοντας ανάμεσα σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.

Πηγή:alfavita.gr