Απογραφή στρατεύσιμων  που γεννήθηκαν το έτος 2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

Οι άρρενες γεννημένοι το έτος 2004, είχαν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι την 31 Μαρ 2022.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι συνεχίζεται η κατάθεση των Δελτίων Απογραφής, όσων δεν κατέθεσαν μέχρι την 31 Μαρ 2022 ως εκπρόθεσμοι.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), κωδικούς taxisnet, ΑΜΚΑ, Δελτίο Ταυτότητας καθώς και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αντλήσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr .