Βρίσκεται στην τοποθεσία “Μαντρί του Ζαχαρία” τής περιοχής “Κοκκινονέρι” του Γέρμα. Δημιουργήθηκε πριν από 6 – 7 χρόνια από όμβρια ύδατα αντίστοιχου οχετού και δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες σχετικές οχλήσεις και δημοσιεύσεις, οι υπεύθυνοι επίβλεψης και συντήρησης του εν λόγω δρόμου κωφεύουν. Παρακαλείται ο Δήμος του Άργους Ορεστικού να επέμβει άμεσα και να επιδιορθώσει το δρόμο πριν υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.

Γεώργιος Αλεξίου