Ξεκινά το πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών ζώων από την ΠΕ Κοζάνης- Ενημέρωση κτηνοτρόφων

A silhouette of farm animals lined together in a horizontal fashion in four rows. The animal shadows contrast against the white backdrop. The animals in the first row are that of a horse, pig, cow and goat. The second row contains a cat, ostrich, dog and donkey. A turkey, sheep, rabbit and camel stand in the third row. The final row has a rooster, hen, duck and goose. The silhouettes of the animals also reveal their shadows where they stand. The animals appear to be standing on a glossy surface, with their reflections showing below them.

Η ΠΕ Κοζάνης ενημερώνει τους κτηνοτρόφους παραγωγικών ζώων (εκμεταλλεύσεις βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιρινών και πουλερικών)  καθώς και τους διαχειριστές -συντηρητές του οδικού δικτύου της, ότι ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων. Την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία KAFSIS και ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σχεδόν στο 1.000.000 ευρώ για μια τριετία. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο αποσκοπεί στην ορθή διαχείριση των πτωμάτων των ζώων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

  1. 1. Την περισυλλογή και διαχείριση των «νεκρών παραγωγικών ζώων» δηλαδή των βοοειδών, αιγών και προβάτων που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθώς και των χοιρινών και πτηνών που ανευρίσκονται νεκρά εντός καταχωρημένων εκμεταλλεύσεων.
  2. Την περισυλλογή και διαχείριση των «λοιπών νεκρών ζώων» καθώς και των πτωμάτων κάθε είδους ζωών όλων των ηλικιών που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις. Επισημαίνεται ότι στο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.

 

Παρακαλούνται:

 Οι κτηνοτρόφοι.

  1. Στην περίπτωση περισυλλογής νεκρού βοοειδούς οφείλουν να παραδίδουν στον ανάδοχο κατά τη στιγμή της περισυλλογής αντίγραφο (φωτοτυπία) του Διαβατηρίου του νεκρού βοοειδούς.
  2. Στην περίπτωση περισυλλογής αιγοπροβάτων ή χοίρων οφείλουν να παραδίδουν στον ανάδοχο αντίγραφο (φωτοτυπία) αποσπάσματος του μητρώου της εκμετάλλευσης. Δηλαδή την πρώτη σελίδα του μητρώου όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης και ο κωδικός εκμετάλλευσης καθώς και τη σελίδα όπου προκύπτει ο θάνατος και η ηλικία αυτών. Ενώ στη περίπτωση περισυλλογής πτηνών τη πρώτη σελίδα από το μητρώο φαρμακευτικής αγωγής όπου φαίνεται ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης και ο κωδικός εκμετάλλευσης.
  3. Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να έχουν μεταφέρει το νεκρό ζώο σε προσβάσιμο για το όχημα περισυλλογής σημείο χώρο ώστε να είναι δυνατή η περισυλλογή και φόρτωση από τον ανάδοχο.
  4. Να ειδοποιούν τον ανάδοχο στον τηλεφωνικό αριθμό: 2108960100 (φορέας υλοποίησης προγράμματος, KAFSIS).

✓ Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή διαχειριστές του οδικού δικτύου καθώς και λοιποί πολίτες να απευθύνονται για τον εντοπισμό νεκρών ζώων στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της ΠΕ Κοζάνης:

Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης/Κτηνιατρικό Γραφείο Κοζάνης                                  2461023782

Κτηνιατρικό Γραφείο Εορδαίας

2461081656

Κτηνιατρικό Γραφείο Σερβίων

2464021587