Τα τελευταία δύο χρόνια αποφάσισα να αφιερωθώ στην κατάκτηση ενός ακόμη ακαδημαϊκού τίτλου. Με προσήλωση και έχοντας πλήρη συναίσθηση των εφοδίων που θα αποκτήσω, κατάφερα να αριστεύσω και να είμαι πλέον κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο “Λογιστική και Ελεγκτική”.

Αυτό το ταξίδι επιμόρφωσης μου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω χρήσιμες δεξιότητες ώστε να μπορέσω να ανταποκριθώ με επιτυχία τόσο στις επαγγελματικές προκλήσεις όσο και εκείνες που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ωστόσο, το ταξίδι δε σταματάει εδώ. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος οφείλει ως προς τον εαυτό του και ως προς το κοινωνικό σύνολο να εξελίσσεται και να βρίσκει λύσεις και αυτό σκοπεύω να συνεχίζω να κάνω.
Κων/νος Δημητριάδης
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και άτομα που στέκονται
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που κάθονται, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος
Μπορεί να είναι εικόνα ‎3 άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι και ‎κείμενο που λέει "‎ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ SP 1 一 واه‎"‎‎