Πόσο μειώθηκε ο πληθυσμός στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), όπως κάθε δέκα χρόνια, διενήργησε την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για τα δημογραφικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ελλάδας, καθώς και για
τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους. Η απογραφή αποτελεί
διαχρονικά την πλέον σύνθετη και ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία, καθώς καλύπτει
όλη την επικράτεια της χώρας (ηπειρωτική, νησιωτική, παραμεθόριες περιοχές) όπου
υπάρχουν κάτοικοι. Τα αποτελέσματα της απογραφής αποτελούν οδηγό για την άσκηση
κατάλληλων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και καλύπτουν μια σειρά από διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας

Δείτε αναλυτικά πόσο μειώθηκε ο πληθυσμός σε κάθε Δήμο της Δυτικής Μακεδονίας

NWS_Census_results_BOOKLET_19072022_GR