Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου “Αθανάσιος Χριστόπουλος”