Έκτακτο: Μόνο για τουαλέτα και πότισμα το νερό στο Νεστόριο

Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης του Νεστορίου ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΟΣΗ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.

Το νερό μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί στην τουαλέτα, στο πότισμα και για άλλες εξωτερικές χρήσεις.
Η παρούσα ισχύει ΜΕΧΡΙ
την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης από τον Δήμο Νεστορίου.