Δεν πέρασε ούτε μήνας από τότε που ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους ότι το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των δικτύων και θα ξεκινήσουν οι πρώτες συνδέσεις για παροχή φυσικού αερίου σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Π.Ε. Καστοριάς.

Αλλά πριν αλέκτωρ φωνήσεις τρεις ήρθε η διάψευση από τον ίδιο τον ΔΕΣΦΑ που μεταθέτει την ημερομηνία λειτουργίας των των δικτύων για τον Νοέμβριο του 2023 και βλέπουμε

Σύμφωνα με δημοσίευμα του  newmoney.gr

-Τροφοδοσία Δυτικής Μακεδονίας

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το προηγούμενο σχέδιο του υπό διαβούλευση Προγράμματος, η ημερομηνία ένταξης στο σύστημα του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού της Πορειάς καθώς και του Σταθμού Συμπίεσης CNG (για την τροφοδοσία Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Γρεβενών) στο ίδιο σημείο ήταν τον Ιανουάριο του 2023, ενώ στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 αναφερόταν ο Οκτώβριος του 2022. Στο παρόν σχέδιο μετατοπίζεται για τον Οκτώβριο του 2023. Αντίστοιχα η ημερομηνία ένταξης στο σύστημα του Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Περδίκκα Εορδαίας μετατοπίστηκε από τον Οκτώβριο του 2022, στον Ιανουάριο του 2023 και τώρα προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο του 2024. Σημειώνεται ότι η ένταξη του συγκεκριμένου Μ/Ρ Σταθμού στο ΕΣΜΦΑ είναι άμεσα συνδεδεμένη και επηρεάζει την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του δικτύου διανομής (μέσης και χαμηλής πίεσης) της Φλώρινας, όπου η ΔΕΔΑ έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή.

Τονίζεται ακολούθως ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας εγκεκριμένων επιχορηγήσεων από το ΕΣΠΑ, ενώ θεωρείται βέβαιη η απώλεια της ενίσχυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ των οικιακών Τελικών Πελατών της Φλώρινας, που η ΔΕΔΑ εξασφάλισε για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης. Παράλληλα, λόγω αδυναμίας υλοποίησης των έργων η ΔΕΔΑ θα βρεθεί εκτεθειμένη σε αξιώσεις αποζημίωσης από εργολάβους με τους οποίους έχουν συναφθεί συμβάσεις.

Περαιτέρω κατατίθεται ο προβληματισμός της ΔΕΔΑ σχετικά με την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού των παραπάνω πόλεων, δεδομένων των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, των απαιτήσεων αδειοδότησης για την εγκατάσταση δεξαμενών LNG, της συχνότητας της απαιτούμενης μεταφοράς κλπ.

-Αγωγός Υψηλής Πίεσης προς τη Δ. Μακεδονία

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ένταξης στο σύστημα μετατοπίζεται κατά ένα έτος, από τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Σεπτέμβριο του 2024, κάτι που δεν δημιουργεί πρόβλημα στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ «εάν εξασφαλιστεί ότι η όποια μεταβατική λύση επιλεγεί θα καλύπτει τις ανάγκες των πόλεων που θα τροφοδοτηθούν μέσω του Περδίκκα».