Το πρόγραμμα του ΘΕΡΙΝΟΥ κινηματογράφου ΟΛΥΜΠΙΟΝ στην Καστοριά για την περίοδο από Πέμπτη 11/08 έως και την Τετάρτη 17/08.

ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΙΝΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΑ