ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΡΓΟΥΣ 2022

Πρόγραμμα Δρομολογίων

Από Τετάρτη 21/9 έως Τρίτη 27/9.

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α  –  Α Ρ Γ Ο Σ

07:40 – 08:40 – 09:40 – 10:40 – 11:40 – 12:40 – 13:40 – 14:40 – 15:00   15:40 – 16:00 – 16:40 – 17:00 – 17:40 – 18:00 – 18:40 – 19:00 – 19:40   20:00 – 20:40 – 21:00 – 21:40 – 22:00 – 22:40

 

Α Ρ Γ Ο Σ  –  Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Από Τετάρτη 21/9 έως Τρίτη 27/9.

07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00   15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30   20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30 – 00:00.

Επιπλέον την

 Παρασκευή 23/9 & το Σάββατο 24/9

00:30 – 01:00 – 01:30.

Οι ώρες των δρομολογίων που είναι με ΚΌΚΚΙΝΟ  θα εκκινούν & θα τερματίζουν στη στάση στο Πανηγύρι.