Εθελοντική Εργασία Καστοριάς: Συνάνθρωπός μας χρειάζεται αίμα

Συνάνθρωπός μας θα υποβληθεί την Τετάρτη σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς.

Θα χρειαστεί 5 φιάλες αίμα.
Όποιος-α μπορεί να δώσει.
Περισσότερες πληροφορίες inbox.