Πρόσκληση σε σύσκεψη από το Επιμελητήριο Καστοριάς και την Αντιπεριφέρεια Επιχειρηματικότητας

Η Αντιπεριφέρεια Επιχειρηματικότητας Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Καστοριάς καλεί σε σύσκεψη τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Εκθέσεις η επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκθέσεις την Δεύτερα 3 Οκτώβριου και ώρα 14:30 στo Επιμελητήριο Καστοριάς. Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι Εκθέσεις που θα επιδοτηθούν καθώς και τεχνικά ζητήματα και θα αναλυθούν οι παράμετροι συμμετοχής των επιχειρήσεων στις επερχόμενες εκθέσεις του 2023. Επισυνάπτεται λίστα με όλες τις Εκθέσεις που έχουμε λάβει υπόψη μας για το 2023, παρακαλούμε όπως ελέγξετε τη λίστα και συμπληρώσετε εκθέσεις που ενδεχομένως να έχουμε παραλείψει. Παράλληλα, επισυνάπτεται και ερωτηματολόγιο ώστε να συμπληρωθεί από την εκάστοτε επιχείρηση με σκοπό την καταγραφή και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του τρέχοντος Προγράμματος Επιχειρηματικότητας 2022.