Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστοριάς: 1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο για την “Ελληνική Κόκκινη Φυλή”

Με μεγάλη υπερηφάνεια σας ανακοινώνουμε ότι η υποψηφιότητα μας στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Rural Inspiration Awards 2022 “ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΥΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ (Red cow breed), στην κατηγορία Ανθεκτικό μέλλον (Resilient Futures) έλαβε την 1η θέση!
Το θέμα των φετινών Rural Inspiration Awards (RIA) 2022 είναι «Το Μέλλον είναι η Νεολαία», εμπνευσμένο από κοινού από το 2022 που είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις αγροτικές περιοχές και το Αγροτικό Σύμφωνο, που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το RIA 2022 επιδιώκει να προωθήσει τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος – πράσινο, ανθεκτικό, κοινωνικό χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμο και ψηφιακό.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, το 2008, για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με αποτελεσματικό τρόπο.
Το ENRD χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών σχετικά με το πώς λειτουργούν στην πράξη οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης και πώς μπορούν να βελτιωθούν. Τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του περιλαμβάνουν τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα (NRN), τις αρχές των κρατών μελών, τις Τοπικές Ομάδες Δράσης LEADER (ΟΤΔ) και τους οργανισμούς αγροτικής ανάπτυξης με προοπτική της ΕΕ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστοριάς

Φώτο: Δημήτρης Διαμαντόπουλος