Ζ. Τζηκαλάγιας: Νέο ξεκίνημα για το Εργαστήριο Ιστορίας του Μουσείου Μακεδονικού

Αγώνα .Παρουσίαση του ενδιαφέροντος ιστορικού μυθιστορήματος <Στις φλόγες του Αη Λια>.Καταλήγοντας στο δίδαγμα πως οφείλουμε να διδάσκουμε στη νέα γενιά την τοπική ιστορία και γεωγραφία.