Διεξαγωγή Αγώνων Αθλητικής- Ερασιτεχνικής Αλιείας Κυπρίνου (Γριβαδιού) στην λίμνη Ορεστιάδα (18-20 Νοεμβρίου 2022)

Από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς, Δέσποινας Κοζατσάνη,

εγκρίνεται η διενέργεια αγώνων Αθλητικής – Ερασιτεχνικής Αλιείας στην λίμνη ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Καστοριάς, από 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα έναρξης 16:00 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2022, ώρα λήξης 15:00, που διοργανώνει ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων και Φίλων Λίμνης Ορεστιάδας, στην παραλίμνια περιοχή, περιμετρικά της λίμνης σε υποδεικνυόμενες θέσεις αλίευσης

Σύμφωνα με την απόφαση  ορίζονται ότι:

– Γίνεται αποκλειστικά ψάρεμα κυπρίνου (γριβαδιού)

-Μπορούν να συμμετέχουν όλα τα άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας-φύλου, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου αθλητικής ιδιότητας αλιείας από Ε.Ο.Υ.Δ.Α.

-Για τα παιδιά, κάτω των 14 ετών είναι απαραίτητη η  συνοδεία γονέα-κηδεμόνα

– Κάθε συμμετέχοντας μπορεί να ψαρεύει με  δύο και μόνο αλιευτικά εργαλεία (μονοάγκιστρα-απλό καλάμι ή καλάμι με μηχανισμό ρίψης ή πετονιά ριχτή ανεξαρτήτου μεγέθους άγκιστρου).

– Ως δόλωμα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο οτιδήποτε φυσικό υλικό,  εκτός γαιοσκώληκα.

– Κατά τη διάρκεια ψαρέματος να υπάρχει απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων κατ΄ ελάχιστο 5 μέτρα

– Η κατάταξη των συμμετεχόντων θα γίνει βάσει   του μέγιστου βάρους ατομικού αλιεύματος ανά αλιεία και το συνολικό βάρος όλων των αλιευμάτων ανά ζεύγος αλιέων από παρατηρητές -μέλη Δ.Σ. συλλόγου.

– Κάθε αλίευμα κυπρίνου (γριβάδι) μόλις αλιευθεί φυλάσσεται ζωντανό μέσα στο νερό, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου και στο τέλος του διαγωνισμού αφού ζυγιστεί ή φωτογραφηθεί θα αφεθεί ελεύθερο στο νερό.

 

– Tο ενεργές διοικητικό συμβούλιο του  συλλόγου  Eρασιτεχνών Αλιέων και Φίλων Λίμνης Ορεστιάδας αποτελεί  την Οργανωτική επιτροπή, τον αλυτάρχη του αγώνα και τους παρατηρητές  της  διεξαγωγής των  αγώνων, καθώς επίσης καθίστανται υπεύθυνοι και για την ασφαλή διενέργεια  αυτών, των συμμετεχόντων και των θεατών. Θα παρευρίσκεται ιατρός  με κινητό φαρμακείο για την πρόληψη ατυχήματος. Επίσης, σε συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς θα ορισθούνε οι θέσεις τοποθετήσεις αντίσκηνων για τα ζεύγη αλιέων-συμμετεχόντων. Τέλος, θα τηρηθούνε όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μετρα-πρωτόκολλα κατά του κορωνοιού.

-Παρακαλούνται οι επαγγελματίες αλιείς κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των αγώνων να απομακρύνουν τα αλιευτικά τους εργαλεία από την συγκεκριμένη περιοχή και σε απόσταση από την ακτή μέχρι 200 μέτρα περιμετρικά της θέσης αλίευσης.