Η άφιξη της Προέδρου της Δημκρατίας Κ. Σακελαροπούλου στην Μητρόπολη Καστοριάς