Άργος Ορεστικό: Διαβούλευση για την υποβολή πρότασης από την ΑΝΚΑΣ

Στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 5631/Β/17.10.2022), για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER),

 

η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ σας προσκαλεί σε εκδήλωση διαβούλευσης για την υποβολή πρότασης από την ΑΝΚΑΣ για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027,

 

που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ.

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

 

 

 

Για την ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ

 

 

Σαββόπουλος Δημήτριος                              Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης

Πρόεδρος του Δ.Σ.                                           Δήμαρχος Άργους Ορεστικού

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.