Εκδήλωση διαβούλευσης για το city branding του Δήμου Καστοριάς

Η Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Καστοριάς σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων τουριστικής ανάπτυξης Wise Ram, προσκαλεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. τους επαγγελματίες του τουρισμού και εκπροσώπους φορέων που σχετίζονται με τον κλάδο, σε παρουσίαση και συζήτηση για το τουριστικό branding της Καστοριάς.

Η εκδήλωση υλοποιείται το πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» και «ειδικό στόχο 06.0.2.1: Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και  πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη», που η εταιρεία συμβούλων Wise Ram υλοποιεί, με στόχο την ανάδειξη και διαμόρφωση του Δήμου ως σημαντικού τουριστικού προορισμού.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνεται στους επαγγελματίες με στόχο τη διαβούλευση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ληφθούν υπόψη για τον τελικό καθορισμό του branding της πόλης, το οποίο θα παρουσιαστεί μεταγενέστερα στο κοινό.