Έρχεται νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 150.000 άτομα με επίδομα 500 ευρώ

Στο αμέσως προσεχώς διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των δεξιοτήτων 150.000 εργαζομένων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκης στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωσε δε ότι οι προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με τις αντίστοιχες προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης.

Το «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» αφορά την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων όλων των κλάδων και θα υλοποιηθεί από τη Δ.ΥΠ.Α.

Το πρόγραμμα για τους 150.000 εργαζόμενους προβλέπει λόγω της απασχόλησής τους 100 ώρες κατάρτισης, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 500 ευρώ.

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 εργαζόμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

i.Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

ii.Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η δράση περιλαμβάνει

1.Κατάρτιση διάρκειας 100 ωρών σε 150.000 εργαζομένους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blended learning), δηλαδή με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα ,κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιείται με:

20% δια ζώσης εκπαίδευση

50% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2.Πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν

Τα νέα προγράμματα σηματοδοτούν την αναβάθμιση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζόμενων, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε όλη την διαδικασία.

aftodioikisi.gr