Παραδίδονται μαθήματα Γερμανικών

Παραδίδονται μαθήματα Γερμανικών σε μαθητές δημοτικού καθώς επίσης και σε μαθητές όλων των επιπέδων(πτυχίο)

Πολύ καλές τιμές και ευελιξία ωραρίων

Τηλ. 24670 27918  και 6974947886