Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

Για ειδική συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:

«Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2022»

(Σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

 

Για τακτική συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση αποφάσεων πρακτικών 1ης, 2ης και 3ης συνεδριάσεων 2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.           Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικον. έτους 2022 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4.           Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2022. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5.           Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή δένδρων) στις Κοινότητες Αυγής και Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6.           Έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας διαχειριστικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς ”Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη”». Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.
7.           Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων. Απόφαση Δ.Ε.Π.
8.           Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, έτους 2023 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021, για την κάλυψη περιοδικών αναγκών του Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση

-Αντιδ/ρχου Στ. Φουλιρά

-Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών

9.           Συγκρότηση Επιτροπής για τη διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στην Κοινότητα Μεσοποταμίας. Εισήγηση Αντιδ/ρχου Αθ. Ρήμου
10.       Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Σπασμένο Ρόδι» για την κάλυψη εξόδων εκδήλωσης – παρουσίασης θεατρικής παράστασης. Εισήγηση Αντιδημάρχου Αθ. Ρήμου
11.       Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπ’ αριθ. πρωτ. 26176/28-06-2022 σύμβασης για την προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων. Εισήγηση Επιτροπής

Παραλαβής Προμηθειών

12.       Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης, Εκποίησης, Μίσθωσης ή Αγοράς (κινητών και ακινήτων) Πραγμάτων του Δήμου (σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/81). Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
13.       Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και  Αμφισβητήσεων έτους 2023. Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
14.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Προμηθειών. Εισήγηση Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών
15.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Κίμων Μηταλίδης