Απογραφή στρατεύσιμων  που γεννήθηκαν το έτος 2005

Υπενθυμίζεται ότι:

Ολοι οι Έλληνες άρρενες γεννημένοι το έτος 2005, έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής μέχρι την 31 Μαρ 2023. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), κωδικούς taxisnet, ΑΜΚΑ, Δελτίο Ταυτότητας καθώς και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αντλήσουν από την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr .