Ανακοινώνουμε ότι υπάρχει έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στην υψηλή ζώνη της πόλης της Καστοριάς από τις 13:00μμ μέχρι της 15:00μμ λόγω βλάβης κεντρικού αγωγού στην περιοχή της Καλλιθέας.

Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς εργάζονται για την αποκατάστασή της.